Moje 25 nejlepších WooCommerce úryvky pro WordPress část 2

 1. 1. Moje 25 nejlepších WooCommerce úryvky pro WordPress
 2. 2. Aktuálně čte: Moje 25 nejlepších WooCommerce úryvky pro WordPress část 2

Před několika dny jsem napsal příspěvek, kde jsem uvedl 25 nejužitečnějších úryvků WooCommerce, které používám, a vy jste byli mnoho lidí, abych požádal o další, takže jsem se dnes rozhodl poskytnout další úryvky pro WooCommerce! Tady jsme!


1 – Nahraďte výchozí logo PayPal společnosti WooCommerce

/ *
* Nahraďte výchozí ikonu PayPal WooCommerce
* /
function paypal_checkout_icon () {
návrat 'https://www.paypalobjects.com/webstatic/mktg/logo-center/logo_betalen_met_paypal_nl.jpg'; // sem napište vlastní URL obrázku
}
add_filter ('woocommerce_paypal_icon', 'paypal_checkout_icon');

2 – Nahraďte výchozí zástupný obrázek produktu

/ *
* jde do tématu function.php nebo do vlastního pluginu. Nahraďte název souboru / cestu obrázku vlastním :) 
*
** /
add_action ('init', 'custom_fix_thumbnail');

function custom_fix_thumbnail () {
add_filter ('woocommerce_placeholder_img_src', 'custom_woocommerce_placeholder_img_src');

function custom_woocommerce_placeholder_img_src ($ src) {
$ upload_dir = wp_upload_dir ();
$ uploads = untrailingslashit ($ upload_dir ['baseurl']);
$ src = $ uploads. '/2012/07/thumb1.jpg';

return $ src;
}
}

3 – Odstraňte „Výrobky“ ze strouhanky

/ *
* Skrýt "Produkty" v navigační struktuře WooCommerce
* /
funkce woo_custom_filter_breadcrumbs_trail ($ trail) {
foreach ($ trail as $ k => $ v) {
if (strtolower (strip_tags ($ v)) == 'products') {
unset ($ trail [$ k]);
přestávka;
}
}

návrat $ trail;
}

add_filter ('woo_breadcrumbs_trail', 'woo_custom_filter_breadcrumbs_trail', 10);

4 – prázdný košík

/ *
* Prázdný košík WooCommerce
* /
function my_empty_cart () {
globální $ woocommerce;
$ woocommerce-> cart-> empty_cart ();
}
add_action ('init', 'my_empty_cart');

5 – Automaticky přidejte produkt do košíku při návštěvě

/ *
* Přidat položku do košíku při návštěvě
* /
function add_product_to_cart () {
if (! is_admin ()) {
globální $ woocommerce;
$ product_id = 64;
$ found = false;
// zkontrolujte, zda je produkt již v košíku
if (velikost ($ woocommerce-> cart-> get_cart ())> 0) {
foreach ($ woocommerce-> cart-> get_cart () jako $ cart_item_key => $ hodnoty) {
$ _product = $ hodnoty ['data'];
if ($ _product-> id == $ product_id)
$ found = true;
}
// Pokud produkt nebyl nalezen, přidejte jej
pokud (! $ found)
$ woocommerce-> cart-> add_to_cart ($ product_id);
} jinde {
// Pokud v košíku nejsou žádné produkty, přidejte je
$ woocommerce-> cart-> add_to_cart ($ product_id);
}
}
}
add_action ('init', 'add_product_to_cart');

6 – Přidejte vlastní měnu / symbol

add_filter ('woocommerce_currencies', 'add_my_currency');

funkce add_my_currency ($ měny) {
$ měny ['ABC'] = __ ('Název měny', 'woocommerce');
vrátit $ měny;
}

add_filter ('woocommerce_currency_symbol', 'add_my_currency_symbol', 10, 2);

funkce add_my_currency_symbol ($ currency_symbol, $ currency) {
přepínač (měna $) {
případ 'ABC': $ currency_symbol = '$'; přestávka;
}
return $ currency_symbol;
}

7 – Změna textu tlačítka Přidat do košíku

/ **
* Změňte text přidání do košíku na jednotlivých stránkách produktu
* /
funkce woo_custom_cart_button_text () {
return __ ('My Button Text', 'woocommerce');
}
add_filter ('single_add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text');/ **
* Změňte text přidání do košíku v archivech produktů
* /
funkce woo_archive_custom_cart_button_text () {
return __ ('My Button Text', 'woocommerce');
}
add_filter ('add_to_cart_text', 'woo_archive_custom_cart_button_text');

8 – Přesměrovat předplatné přidat do košíku na stránku pokladny

/ **
* Přesměrovat předplatné přidat do košíku na stránku pokladny
*
* @param řetězec $ url
* /
function custom_add_to_cart_redirect ($ url) {

$ product_id = (int) $ _REQUEST ['add-to-cart'];
if (class_exists ('WC_Subscriptions_Product'))) {
if (WC_Subscriptions_Product :: is_subscription ($ product_id)) {
return get_permalink (get_option ('woocommerce_checkout_page_id'));
} else vrátit $ url;
} else vrátit $ url;

}
add_filter ('add_to_cart_redirect', 'custom_add_to_cart_redirect');

Tento úryvek vyžaduje plugin Odběry.

9 – Přesměrování na stránku pokladny po přidání do košíku

/ **
* Přesměrovat předplatné přidat do košíku na stránku pokladny
*
* @param žádný
* /
function add_to_cart_checkout_redirect () {
wp_safe_redirect (get_permalink (get_option ('woocommerce_checkout_page_id')));
zemřít();
}
add_action ('woocommerce_add_to_cart', 'add_to_cart_checkout_redirect', 11);

10 – CC všechny e-maily

 / **
* Zvláštní funkce WooCommerce
* --------------------------
*
* Přidejte do všech e-mailů WooCommerce dalšího příjemce e-mailu
*
* /
funkce woo_cc_all_emails () {
návrat 'Bcc: [email protected]'. "\ r \ n";
}
add_filter ('woocommerce_email_headers', 'woo_cc_all_emails');

11 – Po dokončení nové objednávky s použitím kuponů pošlete e-mail

/ **
* Zvláštní funkce WooCommerce
* --------------------------
*
* Pošlete e-mail pokaždé, když je objednávka s kupónem dokončena
* E-mail obsahuje kupóny použité během procesu platby
*
* /
funkce woo_email_order_coupons ($ order_id) {
$ order = new WC_Order ($ order_id);

if ($ order-> get_used_coupons ()) {

$ to = '[email protected]';
$ Subject = 'Nová objednávka dokončena';
$ headers = 'From: My Name'. "\ r \ n";

$ message = 'Byla dokončena nová objednávka. \ n';
$ message. = 'ID objednávky:'. $ order_id. '\ n';
$ message. = 'Použité kupóny: \ n';

foreach ($ order-> get_used_coupons () jako $ kupon) {
$ message. = $ kupon. '\ n';
}
@wp_mail ($ to, $ subject, $ message, $ headers);
}
}
add_action ('woocommerce_thankyou', 'woo_email_order_coupons');

12 – Změna čísla souvisejících produktů

/ **
* Zvláštní funkce WooCommerce
* --------------------------
*
* Změna počtu souvisejících produktů na stránce produktu
* Nastavte vlastní hodnotu pro 'posts_per_page'
*
* /
function woo_related_products_limit () {
globální $ produkt;

$ args = array (
'post_type' => 'product',
'no_found_rows' => 1,
'posts_per_page' => 6,
'ignoreanžy_posts' => 1,
'orderby' => $ orderby,
'post__in' => $ související,
'post__not_in' => pole ($ product-> id)
);
návrat $ args;
}
add_filter ('woocommerce_related_products_args', 'woo_related_products_limit');

13 – Vyloučit produkty z určité kategorie na stránce obchodu

 / **
* Odstraňte produkty ze stránky obchodu podle kategorií
*
* /
funkce woo_custom_pre_get_posts_query ($ q) {

if (! $ q-> is_main_query ()) return;
if (! $ q-> is_post_type_archive ()) return;

if (! is_admin () && is_shop ()) {

$ q-> set ('tax_query', pole (pole (
'taxonomy' => 'product_cat',
'field' => 'slimák',
'terms' => array ('shoes') // // Nezobrazovat produkty v kategorii boty na stránce obchodu
'operator' => 'NOT IN'
)));

}

remove_action ('pre_get_posts', 'custom_pre_get_posts_query');

}
add_action ('pre_get_posts', 'woo_custom_pre_get_posts_query');

14 – Změňte číslo sloupců obchodu

/ **
* Zvláštní funkce WooCommerce
* --------------------------
*
* Změna počtu sloupců produktu na stránkách obchodu
*
* /
function woo_product_columns_frontend () {
globální $ woocommerce;

// Výchozí hodnota se používá také pro kategorie a podkategorie
$ sloupce = 4;

// Seznam produktů
if (is_product_category ()):
$ sloupce = 4;
endif;

//Související produkty
if (is_product ()):
$ sloupce = 2;
endif;

// Cross Sells
if (is_checkout ()):
$ sloupce = 4;
endif;

návratové sloupce $;
}
add_filter ('loop_shop_columns', 'woo_product_columns_frontend');

15 – Zakázat karty WooCommerce

 / **
* Odstraňte karty produktu
*
* /
funkce woo_remove_product_tab ($ tabs) {

unset ($ tabs ['description']); // Odstraňte kartu popisu
unset ($ tabs ['reviews']); // Odebrat kartu Recenze
unset ($ tabs ['add_information']); // Odeberte kartu dalších informací

návrat $ $;

}
add_filter ('woocommerce_product_tabs', 'woo_remove_product_tab', 98);

16 – Odstraňte strouhanku

 / **
* Odstraňte WooCommerce BreadCrumb
*
* /
remove_action ('woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_breadcrumb', 20);

17 – Omezit seznam zemí zasílání

/ **
* Zvláštní funkce WooCommerce
* --------------------------
*
* Omezit seznam zemí zasílání
*
* /
function woo_override_checkout_fields ($ fields) {

$ fields ['shipping'] ['shipping_country'] = array (
'type' => 'select',
'label' => __ ('My New Country List', 'woocommerce'),
'options' => array ('AU' => 'Australia')
);

návratová pole $;
}
add_filter ('woocommerce_checkout_fields', 'woo_override_checkout_fields');

18 – Nahraďte „zdarma!“ produktový řetězec

/ **
* Zvláštní funkce WooCommerce
* --------------------------
*
* Nahraďte „zdarma!“ vlastním řetězcem
*
* /
funkce woo_my_custom_free_message () {
návrat "Tento produkt je ZDARMA!";
}

add_filter ('woocommerce_free_price_html', 'woo_my_custom_free_message');

19 – Skrýt VŠECHNY další způsoby dopravy, když je k dispozici doprava zdarma

// Skrýt VŠECHNY možnosti dopravy, když je k dispozici doprava zdarma
add_filter ('woocommerce_available_shipping_methods', 'hide_all_shipping_when_free_is_available', 10, 1);

/ **
* Skrýt VŠECHNY možnosti dopravy, když je k dispozici doprava zdarma
*
* @paramové pole $ available_methods
* /
function hide_all_shipping_when_free_is_available ($ available_methods) {

if (isset ($ available_methods ['free_shipping']))):

// Získejte pole pro dopravu zdarma do nového pole
$ freeshipping = array ();
$ freeshipping = $ available_methods ['free_shipping'];

// Vyprázdněte pole $ available_methods
unset ($ available_methods);

// Přidat dopravu zdarma zpět do $ avaialble_methods
$ available_methods = array ();
$ available_methods [] = $ freeshipping;

endif;

return $ available_methods;
}

20 – Ujistěte se, že pole „stav“ není nutné

/ **
* Zvláštní funkce WooCommerce
* --------------------------
*
* U pokladny nechte pole „stát“ povinné
*
* /

add_filter ('woocommerce_billing_fields', 'woo_filter_state_billing', 10, 1);
add_filter ('woocommerce_shipping_fields', 'woo_filter_state_shipping', 10, 1);

funkce woo_filter_state_billing ($ address_fields) {
$ address_fields ['billing_state'] ['required'] = false;
return $ address_fields;
}

funkce woo_filter_state_shipping ($ address_fields) {
$ address_fields ['shipping_state'] ['required'] = false;
return $ address_fields;
}

21 – Programově vytvořte kupón

$ coupon_code = 'UNIQUECODE'; // Kód
$ amount = '10'; // Částka
$ sleva_typ = 'fixed_cart'; // Typ: fixed_cart, procenta, fixed_product, percent_product

$ coupon = array (
'post_title' => $ kupon_code,
'post_content' => '',
'post_status' => 'publikovat',
'post_author' => 1,
'post_type' => 'shop_coupon'
);

$ new_coupon_id = wp_insert_post ($ kupon);

// Přidat meta
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'diskont_typ', $ diskont_typ);
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'coupon_amount', $ amount);
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'individual_use', 'no');
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'product_ids', '');
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'exclude_product_ids', '');
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'use_limit', '');
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'exp_date', '');
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'apply_before_tax', 'yes');
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'free_shipping', 'no');

22 – Změňte řádky předmětu e-mailu

/ *
* Filtry předmětů:
* woocommerce_email_subject_new_order
* woocommerce_email_subject_customer_procesing_order
* woocommerce_email_subject_customer_completed_order
* woocommerce_email_subject_customer_invoice
* woocommerce_email_subject_customer_note
* woocommerce_email_subject_low_stock
* woocommerce_email_subject_no_stock
* woocommerce_email_subject_backorder
* woocommerce_email_subject_customer_new_account
* woocommerce_email_subject_customer_invoice_paid
** /
add_filter ('woocommerce_email_subject_new_order', 'change_admin_email_subject', 1, 2);

funkce change_admin_email_subject ($ předmět, $ order) {
globální $ woocommerce;

$ blogname = wp_specialchars_decode (get_option ('název blogu'), ENT_QUOTES);

$ subject = sprintf ('[% s] Nová objednávka zákazníka (#% s) od jména% s% s', $ blogname, $ order-> id, $ order-> billing_first_name, $ order-> billing_last_name);

návrat $ předmět;
}

23 – Přidat vlastní poplatek do košíku

/ **
* Zvláštní funkce WooCommerce
* --------------------------
*
* Přidat vlastní poplatek do košíku automaticky
*
* /
funkce woo_add_cart_fee () {

globální $ woocommerce;

if (is_cart ()) {
$ woocommerce-> cart-> add_fee (__ ('Custom', 'woocommerce'), 5);
}

}
add_action ('woocommerce_before_cart_table', 'woo_add_cart_fee');

24 – Vlastní přidáno do zprávy do košíku

/ **
* Vlastní zprávy do košíku
* Přidejte tento soubor do souboru theme features.php
** /
add_filter ('woocommerce_add_to_cart_message', 'custom_add_to_cart_message');
function custom_add_to_cart_message () {
globální $ woocommerce;

// Výstupní zprávy o úspěchu
if (get_option ('woocommerce_cart_redirect_after_add') == 'yes'):

$ return_to = get_permalink (woocommerce_get_page_id ('shop'));

$ message = sprintf ('% s % s ', $ return_to, __ (' Pokračovat v nákupu → ',' woocommerce '), __ (' Produkt byl úspěšně přidán do košíku. ',' woocommerce '));

jinde:

$ message = sprintf ('% s % s ', get_permalink (woocommerce_get_page_id (' cart ')), __ (' Zobrazit košík → ',' woocommerce '), __ (' Produkt byl úspěšně přidán do košíku. ',' woocommerce '));

endif;

vrátit $ zprávu;
}

25 – Přidat způsob platby do e-mailu správce

/ **
* Zvláštní funkce WooCommerce
* --------------------------
*
* Přidejte způsob platby k administraci nové objednávky e-mailu
*
* /
add_action ('woocommerce_email_after_order_table', 'woo_add_payment_method_to_admin_new_order', 15, 2);

funkce woo_add_payment_method_to_admin_new_order ($ order, $ is_admin_email) {
if ($ is_admin_email) {
ozvěna

Způsob platby: '. $ order-> payment_method_title. '

'; } }

A boom! A je to! Doufám, že se vám tyto úryvky budou líbit. Pokud máte nějaké návrhy, neváhejte zanechat komentář níže!


Nemáte připravené téma WooCommerce nebo nechcete nové? Nezapomeňte si prohlédnout naše téma Total WordPress!

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map